Waalkade Tiel - GRATIS entree

Informatie

Festivalreglement Festivalreglement
Terug

Festivalreglement

Door aanwezig te zijn op het festivalterrein ga je automatisch akkoord met dit reglement.

LEGITIMATIE

Op Appelpop geldt een legitimatieplicht, indien u zich niet kunt of wilt legitimeren kan u de toegang worden ontzegd.


ALCOHOL

Onder de 18 jaar is het niet toegestaan alcohol te verkrijgen en nuttigen. Ben je jonger dan 25 dan kun je alleen alcohol nuttigen wanneer je in bezit bent van een 18+ polsbandje. Deze zijn op het terrein verkrijgbaar op vertoon van je identiteitsbewijs. Bij het niet willen meewerken aan een alcoholtest wordt u de toegang tot het terrein ontzegd. Het is niet toegestaan om het terrein met alcohol te verlaten.

Het is verboden om alcoholische drankjes door te geven aan personen onder de 18 jaar, bij constatering hiervan kan u de toegang tot het terrein worden ontzegd.


CAMERABEWAKING

Op het gehele festivalterrein vindt camerabewaking plaats.

Om uw en onze veiligheid te waarborgen maken we gebruik van cameratoezicht. Camerabeelden worden opgeslagen en kunnen worden gebruikt voor evaluaties en/of worden gebruikt als bewijsmateriaal bij handelingen die in strijd zijn met het festivalreglement of het plegen van strafbare feiten, Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.


DIEREN

Op het festivalterrein zijn dieren niet toegestaan (met uitzondering van hulphonden).


DRUGS

Drugs en geestverruimende middelen zoals lachgas zijn op Appelpop niet toegestaan. Indien er verboden middelen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

 

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

 

EIGEN RISICO

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van Appelpop is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

 

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video, foto en geluidopnamen door de organisatie of door de organisatie aangewezen mediapartners, waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie behoudt zich het recht om deze opnamen te gebruiken zonder dat zij hiertoe een vergoeding (in welke vorm dan ook) verschuldigd is aan de bezoekers.

 

GELUIDSHINDER
De bezoeker kan op het evenementen terrein aan behoorlijke geluidsniveaus worden blootgesteld. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het treffen van gehoor beschermende maatregelen.
Bij de informatiestand op het terrein is gehoor bescherming verkrijgbaar/ te koop.


IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN

Zaken die niet zijn toegestaan op het festivalterrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.


KAARTEN

Appelpop is gratis, koop dus nooit kaarten voor Appelpop. Die bestaan namelijk niet!


KINDEREN

Kinderen jonger dan 12 jaar worden alleen toegelaten tot het terrein onder begeleiding van een volwassene. Appelpop raadt af jonge kinderen mee te nemen naar de optredens vanwege onder meer het geluidsniveau en de grote hoeveelheid mensen. 


ONBEMANDE LUCHTVAARTUIGEN

Onbemande luchtvaartuigen (e.g. Drones of UAV’s) of andere vliegende voorwerpen zijn niet toegestaan op en boven het festivalterrein.


ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Ongewenst gedrag zoals: Crowdsurfen, stagediven, geweldpleging, diefstal, wildplassen, handtastelijkheden, overmatig drankgebruik, opruiing, discrimineren, mishandeling en intimidatie is niet toegestaan. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel, medewerkers van sfeerbeheer en Nix18 teams. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan. Bij ongewenst gedrag kan de toegang tot het terrein je worden ontzegd.


OVERNACHTEN

Op het festivalterrein mag niet worden overnacht.

 

RECLAME MAKEN

Het is verboden op het evenemententerrein posters, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.


ROKEN

Roken onder overdekte ruimtes is niet toegestaan. Roken van tabak of e-sigaretten is enkel toegestaan in de open lucht. In (tijdelijke) gebouwen, constructies, tenten en/of onder overkappingen mag niet worden gerookt.


ROLSTOELEN

Er is een rolstoeltribune en er zijn toiletvoorzieningen voor rolstoelgebruikers op het terrein. Per rolstoel mag één begeleider mee op de tribune. Bij drukte dienen begeleiders plaats te maken voor personen in een rolstoel.


TOEGANGSCONTROLES

Voor de veiligheid van bezoekers en artiesten kan bij de toegangspoorten worden gefouilleerd en tassen worden gecontroleerd. Als er bij de ingangscontrole niet toegestane voorwerpen worden aangetroffen, ben je zelf verantwoordelijk om deze voorwerpen buiten het festivalterrein op te slaan of weg te gooien. Er is geen ruimte waar voorwerpen tijdelijk kunnen worden opgeslagen.


De volgende zaken mogen niet mee het festivalterrein op:

-drink- en etenswaren

-glas, blik en (plastic) flessen

-fietsen, stepjes, stoelen, krukjes, vlaggen e.d.

-(plastic) flessen

-geluids- en/of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing)

-gevaarlijke/scherpe voorwerpen zoals paraplu’s en selfiesticks

-giftige, brandbare of explosieve materialen (met uitzondering van aanstekers)

-parfum, deodorant en overige spuitbussen

-(semi-)professionele fotocamera’s, waaronder wordt verstaan camera’s met verwisselbare lenzen, action-camera’s waaronder GoPRo’s zijn niet toegestaan.

-Glow sticks, ‘fairy lights’, laserpennen en ander licht met gebundelde straal

-wapens, vuurwerk, flares en confetti shooters.

-drugs en geestverruimende middelen


Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen en ben je deze definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

 

MEDICATIE EN NOODZAKELIJK ETEN OF VLOEISTOF

Medicijnen, eten en vloeistoffen die noodzakelijk zijn i.v.m. allergie of ziekte mogen i.c.m. een medicijnpaspoort (kosteloos verkrijgbaar bij iedere apotheek, houd rekening met een aanvraagtijd van ca. 3 weken) mee naar binnen. Glutenvrije maaltijden en veganistische opties zijn beschikbaar op het terrein.


VERKOOP EN PROMOTIE

Verkoop en/of promotie van goederen en/of diensten op of rond het festivalterrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

 

MUNTEN

Drank en eten kunnen worden betaald met munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar zowel contant kan worden betaald, als met pinpas.

Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig, Deze munten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.


VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN

Ben je iets verloren? Meld je bij de informatiebalie. Heb je iets gevonden? Geef het dan af bij de informatiebalie. Na afloop van het festival worden gevonden voorwerpen naar de Gemeente Tiel gebracht. Voor meer info zie tiel.nl

VOETVEER

Tijdens het Appelpopweekend zijn (brom)fietsen niet toegestaan op de veerpont en het festivalterrein.
Tijdens Appelpop zijn (brom)fietsen niet toegestaan op de veerpont.
Vrijdag 13 September kunt u tot 12:00 met (brom)fietsen gebruik maken van de veerpont
Zaterdag 14 September kunt u geen gebruik maken met (brom)fietsen van de veerpond
Zondag 15 September kunt u vanaf 10:00 met (brom)fietsen gebruik maken van de veerpont

 

WILDPLASSEN

Wildplassen is niet toegestaan.

 

OVERIGE OMSTANDIGHEDEN

Bij omstandigheden waarbij dit regelement geen uitsluitsel biedt is het oordeel van de organisatie bindend.